Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά τη χρήση της Eunoia Web Design | Online Web Solution services.

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις
1. Εισαγωγή
1.1 Η χρήση της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις (εφεξής αναφέρονται ως «όροι χρήσης»).
1.2 Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης. Ακολούθως, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε τους όρους ή μέρος από αυτούς, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.
1.3 Εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα, καταχωρίσετε υλικό στην ιστοσελίδα ή κάνετε χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, σας ζητείται να συμφωνήσετε ρητά με αυτούς τους όρους χρήσης.
1.4 Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Είτε κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας είτε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, μας εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 χρονών.
1.5 Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Είτε κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας είτε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας και τη χρήση cookies.
2. Αναγνώριση
2.1 Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε σύμφωνα με πρότυπο από την ιστοσελίδα SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).
3. Πνευματικά δικαιώματα
3.1 Πρώτη Έκδοση Copyright (C) 2016 – Eunoia Web Design and Online Web Solutions.
3.2 Με την επιφύλαξη των ρητών διατάξεων αυτών των όρων:
(α) με τους δικαιοπαρόχους μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας μας, καθώς και το υλικό στην ιστοσελίδα μας. Και
(β) όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας μας και το υλικό στην ιστοσελίδα μας είναι κατοχυρωμένα.
4. Άδεια χρήσης ιστοσελίδας
4.1 Μπορείτε:
(α) να βλέπετε σελίδες του ιστοχώρου μας σε περιηγητή.
(β) να κάνετε λήψη σελίδων του ιστοχώρου μας, αποθηκεύοντάς τες σε κρυφή μνήμη του περιηγητή.
(γ) να εκτυπώνετε σελίδες του ιστοχώρου μας.
(δ) να κάνετε streaming αρχεία ήχου και εικόνας του ιστοχώρου μας. Και
(ε) να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μέσω του περιηγητή,
με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των παρόντων όρων χρήσης.
4.2 Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Παράγραφο 4.1. ή από άλλες διατάξεις αυτών των όρων χρήσης, απαγορεύεται να κατεβάζετε ή να αποθηκεύετε οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή σας.
4.3 Επιτρέπεται να κάνετε μόνο προσωπική ή επαγγελματική χρήση της ιστοσελίδας μας και δεν πρέπει να την χρησιμοποιείτε με κανέναν άλλο σκοπό.
4.4 Δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεστε ή να τροποποιείτε οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας μας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από αυτούς τους όρους χρήσης.
4.5 Εκτός εάν είστε ιδιοκτήτης ή ελέγχετε τα σχετικά δικαιώματα του υλικού, δεν επιτρέπεται:
(α) να αναδημοσιεύετε υλικό της ιστοσελίδας μας (συμπεριλαμβανομένης αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα.
(β) η πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια υλικού της ιστοσελίδας μας.
(γ) να προβάλλετε δημόσια οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας μας.
(δ) να εκμεταλλεύεστε υλικό της ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς ή
(ε) να αναδιανέμετε υλικό από την ιστοσελίδα μας.
4.6 Κατά παρέκκλιση της Παραγράφου 4.5., μπορείτε να διανέμετε το newsletter μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε.
4.7 Διατηρούμε το δικαιώματα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας μας, ή ακόμα και σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, κατά την κρίση μας. Δεν πρέπει να παρακάμπτετε ή να επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας.
5. Αποδεκτή χρήση
5.1 Δεν επιτρέπεται:
(α) να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα ή δυσλειτουργία στην απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα.
(β) να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε παράνομο, δόλιο ή επιβλαβή τρόπο ή σχετίζεται με οποιαδήποτε παράνομη, δόλια ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό.
(γ) να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται) με οποιοδήποτε spyware, ιό υπολογιστή, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit ή άλλα κακόβουλα λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(δ) να διεξάγετε οποιαδήποτε συστηματική ή αυτόματη δραστηριότητα συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες όπως scraping, data mining, data extraction και data harvesting) επί ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.
(ε) να έχετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράτε αλλιώς με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ρομπότ, spiders ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός αν πρόκειται για ανεύρεση στις μηχανές αναζήτησης.
(στ) να παραβιάζετε τις οδηγίες που καθορίζονται στο αρχείο robots.txt για την ιστοσελίδα μας, ή
(ζ) να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε άμεση εμπορική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μάρκετινγκ μέσω email, sms, τηλεμάρκετινγκ και άμεση αλληλογραφία).
(Επιπλέον στοιχεία)
5.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας για να επικοινωνείτε με ιδιώτες, εταιρείες ή άλλα άτομα.
5.3 Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας, είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες και μη παραπλανητικές.
6. Εγγραφή και λογαριασμοί
6.1 Για να δικαιούστε έναν ατομικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με την Παράγραφο 6, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών.
6.2 Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο επαλήθευσης που θα σας αποσταλεί με email.
6.3 Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας για να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
6.4 Θα πρέπει αμέσως να μας ειδοποιείτε εγγράφως σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
6.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου ατόμου για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν έχετε ρητή άδεια του ατόμου αυτού.
7. Λεπτομέρειες εισόδου χρήστη
7.1 Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, θα σας παράσχουμε εμείς ή θα σας ζητηθεί να επιλέξετε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
7.2 Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να παραπλανεί, αλλά πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες περιεχομένου που ορίζονται στην Παράγραφο 10. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας ή το όνομα χρήστη για ή σε σχέση με πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου.
7.3 Ο κωδικός σας πρέπει να είναι απόρρητος.
7.4 Πρέπει αμέσως να μας ειδοποιήσετε εγγράφως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασής σας.
7.5 Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ιστοσελίδα μας που προκύπτει από οποιαδήποτε αδυναμία να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας απόρρητο, και μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια πράξη.
8. Ακύρωση και αναστολή λογαριασμού
8.1 Μπορούμε:
(α) να αναστείλουμε το λογαριασμό σας,
(β) να ακυρώσουμε το λογαριασμό σας ή/και
(γ) να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες του λογαριασμού σας
οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.
8.2 Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου στην ιστοσελίδα.
9. Το περιεχόμενό σας: άδεια χρήσης
9.1 Με αυτούς τους όρους χρήσης, «το περιεχόμενό σας» σημαίνει όλη η εργασία και το υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά, εικόνες, ηχητικό υλικό, οπτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, χειρόγραφα, λογισμικό και αρχεία) που υποβάλλετε σε εμάς ή στην ιστοσελίδα μας για αποθήκευση ή δημοσίευση στην, επεξεργασία από ή μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας μας.
9.2 Μας παραχωρείτε παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης για να χρησιμοποιούμε, να αποθηκεύουμε, να μεταφράζουμε και να αναδιανέμουμε το περιεχόμενό σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο ή να αναπαράγουμε, να αποθηκεύουμε και να δημοσιεύουμε το περιεχόμενό σας επί και σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε διάδοχη ιστοσελίδα ή να αναπαράγουμε, να αποθηκεύουμε και, με ρητή συγκατάθεσή σας, να δημοσιεύουμε το περιεχόμενό σας επί και σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα.
9.3 Μας παραχωρείτε το δικαίωμα να παραχωρούμε σε τρίτους τα δικαιώματα άδειας σύμφωνα με την Παράγραφο 9.2.
9.4 Μας παραχωρείτε το δικαίωμα να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για παραβίαση των δικαιωμάτων άδειας σύμφωνα με την Παράγραφο 9.2.
9.5 Αποποιείστε δια του παρόντος όλα τα ηθικά δικαιώματά σας επί του περιεχομένου σας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι όλα τα άλλα ηθικά δικαιώματα επί του περιεχομένου σας έχουν αρθεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
9.6 Μπορείτε να επεξεργάζεστε το περιεχόμενό σας στο βαθμό που σας επιτρέπεται, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επεξεργασίας που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας.
9.7 Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη από αυτούς τους όρους με οποιονδήποτε τρόπο ή αν υποψιαστούμε ότι έχετε παραβιάσει τους όρους αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε να διαγράψουμε, να κατεβάσουμε ή να επεξεργαστούμε μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενό σας.
10. Το περιεχόμενό σας: κανόνες
10.1 Εγγυάστε και δηλώνετε ότι το περιεχόμενό σας συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους χρήσης.
10.2 Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου και δεν πρέπει να οδηγεί σε νομική δράση κατά οποιουδήποτε ατόμου (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας).
10.3 Το περιεχόμενό σας και η χρήση του από εμάς σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει:
(α) να είναι δυσφημιστικό ή κακόβουλα ψευδές,
(β) να είναι άσεμνο ή απρεπές,
(γ) να παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα επί του εμπορικού σήματος, δικαίωμα σχεδίου, δικαίωμα αγωγής λόγω προσβολής διακριτικού σήματος ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας,
(δ) να παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα της εμπιστοσύνης, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ή το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων,
(ε) να συνιστούν αμελείς συμβουλές ή να περιέχουν οποιαδήποτε αμελή δήλωση,
(στ) να συνιστούν παρακίνηση για διάπραξη αδικήματος, εντολές για τέλεση εγκλήματος ή προώθηση εγκληματικής δραστηριότητας,
(ζ) να αποτελεί προσβολή δικαστηρίου ή να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση,
(η) να παραβιάζει τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων ή σχετίζεται με πράξεις υποκινούμενες από θρησκευτικό ή φυλετικό μίσος,
(θ) να είναι αιρετικό,
(ι) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί κρατικού απορρήτου,
(κ) να παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε ατόμου,
(λ) να περιλαμβάνει σαφείς, έντονες ή αδικαιολόγητες σκηνές βίας,
(μ) να είναι πορνογραφικό, άσεμνο, να υποδηλώνει ή καταφανώς σεξουαλικό,
(ν) να είναι αναληθές, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό,
(ξ) να αποτελείται ή να περιέχει εντολές, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν και μπορούν, εάν επενεργήσουν, να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία,
(ο) να αποτελεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία,
(π) να είναι προσβλητικό, παραπλανητικό, δόλιο, απειλητικό, ενοχλητικό, αντικοινωνικό, απεχθές, μεροληπτικό ή να χρησιμοποιεί εμπρηστική γλώσσα, ή
(ρ) να προκαλεί ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε οποιοδήποτε άτομο.
11. Περιορισμός ευθύνης
11.1 Δεν εγγυώμαστε και δεν δηλώνουμε:
(α) την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας,
(β) ότι το υλικό της ιστοσελίδας είναι ενημερωμένο, ή
(γ) ότι η ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία στην ιστοσελίδα θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη.
11.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία ή όλες τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας και να σταματήσουμε να δημοσιεύουμε την ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση. Εκτός από το βαθμό που προβλέπεται ρητά με άλλο τρόπο από αυτούς τους όρους, δεν θα δικαιούσθε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή από τη διακοπή ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή αν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε την ιστοσελίδα.
11.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την Παράγραφο 12.1, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των παρόντων όρων χρήσης, την ιστοσελίδα μας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.
12. Περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης
12.1 Τίποτα από αυτούς τους όρους χρήσης
(α) δεν θα περιορίζει ή θα εξαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια,
(β) δεν θα περιορίζει ή θα εξαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή δόλια παραπλάνηση,
(γ) δεν θα περιορίζει τις όποιες υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή
(δ) δεν θα εξαιρεί κάθε υποχρέωση που δεν μπορεί να εξαιρεθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
12.2 Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που προβλέπονται από την Παράγραφο 12 και οπουδήποτε αλλού σε αυτούς τους όρους χρήσης:
(α) υπόκεινται στην Παράγραφο 12.1 και
(β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης ή που σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και παραβίαση των εκ του νόμου απορρεουσών υποχρεώσεων, εκτός στο βαθμό που προβλέπεται ρητά με άλλο τρόπο σε αυτούς τους όρους.
12.3 Στο βαθμό που η ιστοσελίδα μας και οι πληροφορίες και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας παρέχονται δωρεάν, δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσεως.
12.4 Δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα που ευλόγως δεν δυνάμεθα να ελέγξουμε.
12.5 Δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε επιχειρηματική ζημία, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) απώλεια ή ζημία ως προς τα κέρδη, το εισόδημα, τα έσοδα, τη χρήση, την παραγωγή, τα αναμενόμενα κέρδη, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις συμβάσεις, τις εμπορικές ευκαιρίες ή την υπεραξία.
12.6 Δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε δεδομένων, βάσεων δεδομένων ή λογισμικών.
12.7 Δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε ειδική ή έμμεση απώλεια ή ζημία.
12.8 Δέχεστε ότι μας ενδιαφέρει να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των στελεχών και υπαλλήλων μας και, έχοντας υπόψιν το εν λόγων ενδιαφέρον, αναγνωρίζετε ότι είμαστε μια οντότητα περιορισμένη ευθύνης. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε καμία αξίωση προσωπικά απέναντι στα στελέχη ή τους υπαλλήλους μας αναφορικά με τυχόν ζημίες που υποστείτε σε σχέση με την ιστοσελίδα ή αυτούς τους όρους χρήσης (αυτό, φυσικά, δεν περιορίζει ή εξαιρεί την ευθύνη της ίδιας της οντότητας περιορισμένης ευθύνης για τις πράξεις και παραλείψεις των στελεχών και των υπαλλήλων μας).
13. Παραβιάσεις των παρόντων όρων χρήσης
13.1 Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από αυτούς τους όρους χρήσης, εάν παραβιάσετε τους όρους αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή αν υποψιαστούμε ότι έχετε παραβιάσει τους όρους με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε:
(α) να σας στείλουμε μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις,
(β) να αναστείλουμε προσωρινά την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας,
(γ) να απαγορεύσουμε μόνιμα την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας,
(δ) να εμποδίσουμε Η/Υ που χρησιμοποιούν την ΙΡ σας να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας,
(ε) να επικοινωνήσουμε με έναν ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου σας και να ζητήσουμε να εμποδίσουν την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας,
(στ) να ξεκινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας, είτε για παραβίαση της σύμβασης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή/και
(ζ) να αναστείλουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας.
13.2 Σε περίπτωση που αναστείλουμε ή απαγορεύσουμε ή εμποδίσουμε την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας ή μέρος αυτής, δεν επιτρέπεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να παρακάμψετε την αναστολή ή την απαγόρευση ή την παρεμπόδιση (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, να δημιουργήσετε ή/και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λογαριασμό).
14. Άλλα μέρη
14.1 Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά διαστήματα.
14.2 Οι αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας μας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων χρήσης της ιστοσελίδας και, δια του παρόντος, παραιτείστε από κάθε δικαίωμα που μπορεί να έχετε με άλλον τρόπο, ώστε να πρέπει να ενημερωθείτε ή να συναινέσετε στην αναθεώρηση αυτών των όρων χρήσης ή θα σας ειδοποιήσουμε γραπτώς για οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των όρων χρήσης και οι αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα εφαρμοστούν στην ιστοσελίδα μας από την ημερομηνία που θα ενημερωθείτε αναλόγως.
14.3 Εάν έχετε συμφωνήσει ρητά με αυτούς τους όρους χρήσης, θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των όρων χρήσης. Εάν δεν συμφωνήσετε ρητά με τους αναθεωρημένους όρους εντός προθεσμίας που θα καθορίσουμε, θα απενεργοποιούμε ή θα διαγράφουμε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα και θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.
15. Εκχώρηση
15.1 Με το παρόν συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε, να αναθέσουμε σε υπεργολάβο ή να μεταχειριστούμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτούς τους όρους χρήσης.
15.2 Δεν μπορείτε, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να μεταφέρετε, αναθέσετε σε υπεργολάβο ή μεταχειριστείτε τα δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
16. Διαιρετότητα
16.1 Αν μια διάταξη αυτών των όρων χρήσης καθοριστεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή/και μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
16.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή/και μη εφαρμόσιμη διάταξη των παρόντων όρων χρήσης ήταν νόμιμη ή εκτελεστή αν ένα τμήμα της είχε διαγραφεί, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι πρέπει να διαγραφεί και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.
17. Δικαιώματα τρίτων
17.1 Μια σύμβαση υπό αυτούς τους όρους χρήσης είναι προς δικό μας και δικό σας όφελος και δεν έχει σκοπό να ωφελήσει ή να είναι εκτελεστή από οποιονδήποτε τρίτο.
17.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο μιας σύμβασης υπό αυτούς τους όρους χρήσης, δεν υπόκειται στη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου.
18. Συνολική συμφωνία
18.1 Σύμφωνα με την Παράγραφο 12.1, αυτοί οι όροι χρήσης, καθώς και η πολιτική απορρήτου και η χρήση cookies, αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, όσον αφορά τη της ιστοσελίδας μας από εσάς.
19. Δίκαιο και δικαιοδοσία
19.1 Αυτοί οι όροι χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε..
19.2 Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους χρήσης θα υπόκεινται στην αποκλειστική ή μη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.
20. Νομικές και ρυθμιστικές γνωστοποιήσεις
20.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι ως Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Υπηρεσίες Διαδικτύου. Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική έκδοση του μητρώου στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό εγγραφής 126099941.
20.2 Υπαγόμαστε σε σύστημα χορήγησης αδειών λειτουργίας, το οποίο εποπτεύεται από εποπτική αρχή.
20.3. Είμαστε εγγεγραμμένοι ως Eunoia Web Design and Online Web Solutions με το όνομα Λάγκα Παναγιώτα, στην Ελλάδα και υπαγόμαστε στην νομοθεσία της Ε.Ε. που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
20.4. Το ΑΦΜ μας είναι 126099941.
21. Λεπτομέρειες της Eunoia
21.1 Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην και τη διαχειρίζεται η Λάγκα Παναγιώτα.
21.2 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα με ΑΦΜ 126099941 και η έδρα μας βρίσκεται στην οδό Κρόνου 18, Παλαιό Φάληρο, 17561 Αττικής.
21.3 Η κύρια εγκατάσταση της επιχείρησής μας είναι η ως άνω:
21.4 Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:
(α) μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα διεύθυνση,
(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας,
(γ) μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας,
(δ) μέσω email, στη διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλώ, στείλτε μας email για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες: info@eunoiawebdesign.eu

Πνευματικά δικαιώματα χρήσης των ιστοσελίδων μεταξύ πελατών και την εταιρεία EUNOIA WEB DESIGN

Πνευματικά δικαιώματα & Όροι χρήσης

Σε εμάς ανήκει ο κώδικας των αρχείων XHTML, HTML,CSS,PHP,MySQL και σας παρέχουμε την άδεια να τα χρησιμοποιήσετε μόνο σε αυτό το έργο και μόνο σε δικούς μας servers.
Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο υλικό που ανήκει σε εμάς ή σε κάποιον τρίτο.

Η διαχείριση – φιλοξενία και υποστήριξη πάνω σε τεχνικά θέματα Hosting είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη.
Τα έργα μας ΔΕΝ δίνονται για φιλοξενία σε άλλους servers εκτός των δικών μας.
Σε τέτοια περίπτωση δεν παρέχεται καμιά υποστήριξη προς το νέο ή ήδη υπάρχων server.
Σε περίπτωση μεταφοράς του έργου μας σε διαφορετικό host provider θα πρέπει να καταβληθούν πνευματικά δικαιώματα του έργου στην εταιρεία παραγωγής της ιστοσελίδας σας (EUNOIA WEB DESIGN).

Νομικά θέματα
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία ενός πρότυπου ιστοσελίδας ή ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού τόπου θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή μεμονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν μας έχετε ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους.

Ασφαλώς αποδέχεστε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία συνολικά του project με την ανεπιφύλακτη παραλαβή της δουλειάς μας από εσάς.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Πολιτική επιστροφής χρημάτων για ψηφιακές υπηρεσίες

Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά από την Eunoia Web Design, έχετε περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών να αλλάξετε γνώμη και να ζητήσετε τα χρήματά σας πίσω.

Εσείς ως καταναλωτής/δικαιούχος λογαριασμού κατανοείτε ότι το περιεχόμενο για την ιστοσελίδα σας πρέπει να το παράσχετε εσείς ο ίδιος ή/και ο εκπρόσωποε της εταιρείας σας. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε να ανεβάσετε τις πληροφορίες που σας έχουν ζητηθεί, η Eunoia μπορεί να ακυρώσει το έργο στο σύνολό του. Μια παράταση χρόνου μπορεί να είναι εφικτή, εάν έχετε πρώτα στείλει email όπου ζητάτε παράταση χρόνου, πριν την περίοδο λήξης.

Η Eunoia προσφέρει ψηφιακά Αγαθά και Υπηρεσίες και αρνείται το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το έργο, λόγω της φύσης του, έχει ήδη ξεκινήσει (5 εργάσιμες ημέρες μετά την αγορά).
Η Eunoia δίνει ένα περιθώριο σε κάθε δικαιούχο λογαριασμού/πελάτη να ανεβάσει το περιεχόμενο, να προσθέσει επιπλέον υπηρεσία που έχετε αγοράσει εσείς, ο καταναλωτής/δικαιούχος λογαριασμού. Εάν δεν υπάρξουν πληροφορίες ή απάντηση από μέρους σας, τον καταναλωτή/δικαιούχο λογαριασμού, μέσα στο περιθώριο 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που σας αποσταλεί σχετική ειδοποίηση μέσω email «Ανεβάστε το περιεχόμενό σας», η Eunoia Web Design and Online Web Solution θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση λόγω έλλειψης επικοινωνίας, η οποία είναι σημαντική στα πρώτα στάδια ενός έργου. Επιστροφές χρημάτων δεν θα γίνονται δεκτές.
Μόλις ανεβάσουμε την ιστοσελίδα σας στο δοκιμαστικό ιστότοπο, σας δίνουμε περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών να ελέγξετε την ιστοσελίδα και να προτείνετε τυχόν αλλαγές που κρίνετε απαραίτητες. Μετά το πέρας των 5 ημερών, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email και στη συνέχεια θα σας αποσταλούν τα αρχεία της ιστοσελίδα σας. Το ανέβασμα και η εγκατάσταση της ιστοσελίδας σας σε υπηρεσία φιλοξενίας από τρίτους συνεπάγεται μη επιστρέψιμη χρέωση αν επιλέξετε τις υπηρεσίες φιλοξενίας στην Eunoia. Εάν αγοράσατε υπηρεσίες φιλοξενίας στην Eunoia για ένα έτος, τότε δικαιούσθε δωρεάν ανέβασμα και εγκατάσταση της ιστοσελίδας σας